Uusi ostotarjouskoodi on julkaistu

Arvopaperimarkkinayhdistys on hyväksynyt uuden ostotarjouskoodin, joka tulee voimaan 1.10.2022. Ostotarjouskoodin soveltamisala on laajennettu kattamaan myös monenkeskisessä kaupankäyntijärjestel­mässä tehtävät julkiset ostotarjoukset sekä sulautumiset säännellyllä markkinalla ja monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä. Ostotarjouskoodin keskeiset muutokset on kuvattu koodin esipuheessa.

Koodin julkistustilaisuus pidetään 15.9.2022.

Tilaa painettu ostotarjouskoodi 2022 tästä linkistä

Ostotarjouskoodin uudistustyössä on otettu huomioon edellisen ostotarjouskoodin antamisen jälkeiset lain­säädännön muutokset sekä edellisen ostotarjouskoodin soveltamiskäytännöstä saadut kokemukset. Lisäksi ostotarjouskoodin uudistustyössä on arvioitu tarvetta kehittää itsesääntelyä keskenään kilpailevien yritys­järjestelyjen osalta ja tarvetta laajentaa ostotarjouskoodin soveltamisalaa monenkeskisessä kaupankäynti­järjestelmässä tehtäviin julkisiin ostotarjouksiin. Ostotarjouskoodin uudistamisessa on myös arvioitu keinoja edistää ostotarjouskoodin soveltamiskäytännön läpinäkyvyyttä sekä ostotarjous­lautakunnan lausuntokäytännön muodostumista.

Ostotarjouskoodin valmistelun aikana harkittiin myös mahdollisuutta sisällyttää ostotarjouskoodiin suosituk­sia, jotka koskisivat monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena olevista osak­keista tehtäviä ostotarjouksia ja tarjousvelvollisuutta monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä. Itse­sääntelyn antamisen sijaan Arvopaperimarkkinayhdistys kuitenkin päätyi tekemään valtiovarainministeriölle aloitteen arvopaperimarkkinalain muuttamisesta.

Ostotarjouskoodin muutokset valmisteli työryhmä, jonka puheenjohtajana oli asianajaja, Senior Partner Jan Ollila (Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto). Työryhmän jäseninä toimivat:

Head of Corporate Finance Pekka Hiltunen (Danske Bank / Corporate Finance)
Hallitusammattilainen Mammu Kaario
Toimitusjohtaja Annika Paasikivi (Oras Invest)
Lakiasiainjohtaja Outi Raekivi (Technopolis)
Toimitusjohtaja Reima Rytsölä (Solidium)
Lakiasiainjohtaja Juha Surve (eQ)
Hallitusammattilainen Arja Talma
Managing Director Alexandra Therman-Londen (Nordea Bank / Corporate Finance)
Head of Surveillance Susanna Tolppanen (Nasdaq Helsinki)

Työryhmän sihteeristöön kuuluivat asianajaja, Managing Associate Anniina Järvinen (Hannes Snellman Asianajotoimisto), johtava asiantuntija Ville Kajala (Keskuskauppakamari) ja asianajaja, Partner Mia Mokkila (Borenius Asianajotoimisto). Valmistelutyönsä tueksi työryhmä kuuli laajasti viranomaisia ja markkinaosapuolia. Kesällä 2022 järjestettiin laaja lausuntokierros ja lausuntoja vastaanotettiin 12 kappaletta.

Koodi on saatavilla tällä hetkellä suomeksi ja englanniksi. Koodin ruotsinkielinen versio julkaistaan syyskuun aikana.