Edistämme hyvää arvopaperi­markkinatapaa ja kehitämme pörssiyhtiöiden hallinnointia

Arvopaperimarkkinayhdistyksen päätehtävänä on hyvän arvopaperimarkkinatavan edistäminen ja määrittäminen. Kehitämme pörssiyhtiöiden itsesääntelyä yhtiöoikeuteen ja arvopaperimarkkina­lainsäädäntöön liittyen.

Ylläpidämme Hallinnointikoodia ja Ostotarjouskoodia sekä osallistumme muun itsesääntelyn kehittämiseen. Lautakuntamme antavat koodien soveltamista koskevia ohjeita, tulkintoja ja ratkaisusuosituksia.

Hallinnointikoodi

Hallinnointikoodi muodostuu pörssiyhtiöille suunnatuista hallinnointia ja raportointia koskevista suosituksista. Suositukset täydentävät pörssiyhtiöitä koskevaa lainsäädäntöä.

Ostotarjouskoodi

Ostotarjouskoodin tarkoituksena on edistää hyvän arvopaperimarkkinatavan kehittymistä ja oh­jata julkisissa ostotarjouksissa ja sulautumisissa nou­datettavia menettelytapoja.

Ohjeet ja malliasiakirjat

Materiaalipankki sisältää pörssiyhtiöille suunnattuja ohjeita ja malliasiakirjoja. Niiden tarkoituksena on helpottaa ja yhtenäistää pörssiyhtiöiden hallinnon järjestämistä ja raportointia.

Ajankohtaista