Hallinto

Hallitus

Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallituksen puheenjohtajana toimii Risto Murto.

Muut jäsenet ovat:

  • Henrik Husman (vpj)
  • Timo Kokkila
  • Laura Raitio
  • Micaela Thorström

Hallituksen sihteerinä toimii johtava asiantuntija Ville Kajala.

Sihteeristö

Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallitus on nimennyt yhdistyksen käytännön toimintaa varten pysyvän sihteeristön, joka seuraa aktiivisesti kehitystä ja keskustelua yhdistyksen tehtäviin kuuluvissa asioissa, tarvittaessa valmistelee asioita yhdistyksen hallitukselle tai lautakunnille sekä toimii linkkinä yritysten ja muiden yhdistyksen toimintaan liittyvien tahojen välillä.

Yhdistyksen sihteeristö koostuu seuraavista henkilöistä:

  • johtava asiantuntija Ville Kajala, Keskuskauppakamari
  • Associate General Counsel Tapani Manninen, Nasdaq Helsinki Oy
  • Assistant General Counsel Jaakko Raulo, Nasdaq Helsinki Oy
  • varatoimitusjohtaja Johanna Sipola, Keskuskauppakamari
  • johtaja Tommi Toivola, Elinkeinoelämän keskusliitto
  • asiantuntija Hannu Ylänen, Elinkeinoelämän keskusliitto

Sihteeristön yhteystiedot yhteystietosivulla.

Lisätietoja

Ville Kajala

Ville Kajala

Johtava asiantuntija, Keskuskauppakamari

+358 50 376 1460

Lisätietoa

Yhdistyksen säännöt

pdf 108 kt

Hallituksen työjärjestys

pdf 130 kt

Markkinatapalautakunnan työjärjestys

pdf 124 kt

Ostotarjouslautakunnan työjärjestys

pdf 129 kt

Itsesääntelyperiaatteet

pdf 39 kt

Luettelo kannatusjäsenistä (päivitetty 2.10.2023)

pdf 183 kt