Vanhat materiaalit

Tälle sivulle on koottu voimassa olevien koodien, ohjeiden ja malliasiakirjojen aiemmat versiot sekä muut vanhentuneet materiaalit. Ajantasaiset materiaalit löytyvät materiaalipankista.

Aiemmat Hallinnointikoodit

Hallinnointikoodi 2015

pdf 398 kt

Hallinnointikoodi 2010

pdf 1 Mt

Hallinnointikoodi 2008

pdf 604 kt

Hallinnointikoodi 2003

pdf 271 kt

Hallinnointikoodi 1997

pdf 2 Mt

Aiempien Hallinnointikoodien soveltamisohjeet

Soveltamisohje 20.1.2012 hallinnointikoodin suosituksista poikkeamisesta (Hallinnointikoodi 2010) suomeksi

pdf 82 kt

Application guideline 20.1.2012 regarding departure from the recommendations of the Finnish Corporate Governance Code (CG Code 2010) in English

pdf 84 kt

Soveltamisohje 2011 palkka- ja palkkioselvityksestä (Hallinnointikoodi 2010) suomeksi

pdf 123 kt

Application guideline 2011 regarding remuneration statement (CG Code 2010) in English

pdf 132 kt

Soveltamisohje 1.12.2010 hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevasta selvityksestä (Hallinnointikoodi 2010) suomeksi

pdf 115 kt

Application guideline 1.12.2010 regarding corporate governance statement (CG Code 2010) in English

pdf 119 kt

Tulkintakannanotto 20.10.2010 toimitusjohtajan taloudellisten etuuksien ja palkitsemisen keskeisten periaatteiden selostamisesta (Hallinnointikoodi 2010)

pdf 79 kt

Soveltamisohje 2.11.2009 hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevasta selvityksestä (Hallinnointikoodi 2008) suomeksi

pdf 113 kt

Application guideline 2.11.2009 regarding corporate governance statement (CG Code 2008) in English

pdf 70 kt

Application guideline 12.10.2009 regarding remuneration statement (CG Code 2008) in English

pdf 70 kt

Aiemmat ostotarjouskoodit

Ostotarjouskoodi 2014

pdf 406 kt

Keskuskauppakamarin yrityskauppalautakunnan suositus 2006

pdf 578 kt

Aiemmat yhtiökokouskutsun mallit

Yhtiökokouskutsun malli 2022 suomeksi

pdf 334 kt

Yhtiökokouskutsun malli 2020 (väliaikainen laki) suomeksi

pdf 275 kt

Yhtiökokouskutsun malli 2019 suomeksi

pdf 159 kt

Model notice of the general meeting 2019 in English

pdf 123 kt

Modell för bolagsstämmokallelse 2019 på svenska

pdf 84 kt

Yhtiökokouskutsun malli 2010 suomeksi

pdf 60 kt

Modell för bolagsstämmokallelse 2010 på svenska

pdf 35 kt

Model notice of the general meeting 2010 in English

pdf 36 kt

Aiemmat yhtiökokouspöytäkirjan mallit

Yhtiökokouspöytäkirjan malli 2023 suomeksi

pdf 292 kt

Yhtiökokouspöytäkirjan malli 2020 (väliaikainen laki) suomeksi

pdf 238 kt

Yhtiökokouspöytäkirjan malli 2020 suomeksi

pdf 117 kt

Yhtiökokouspöytäkirjan malli 2010 suomeksi

pdf 62 kt

Model minutes of the general meeting 2010 in English

pdf 50 kt

Modell för bolagsstämmoprotokoll 2010 på svenska

pdf 44 kt

Aiemmat yhtiökokouksen menettelytapaohjeet

Eräitä pörssiyhtiöiden yhtiökokouksiin liittyviä menettelytapoja 2019

pdf 125 kt

Eräitä pörssiyhtiöiden yhtiökokouksiin liittyviä menettelytapoja 2010

pdf 22 kt

Muut vanhentuneet ohjeet ja malliasiakirjat

Yhtiökokousta koskevan lehti-ilmoituksen malli 2016 suomeksi

pdf 24 kt

Yhtiökokousta koskevan lehti-ilmoituksen malli 2013 suomeksi

pdf 32 kt

Model newspaper announcements regarding general meetings 2013 in English

pdf 101 kt

Modell för tidningsannonser gällande bolagsstämmor 2013 på svenska

pdf 101 kt