Jäsenet

Arvopaperimarkkinayhdistyksen perustajajäseniä ovat Elinkeinoelämän keskusliitto ryKeskuskauppakamari ja Nasdaq Helsinki Oy.

Pörssiyhtiöt voivat liittyä yhdistyksen kannatusjäseniksi. Yhdistyksen hallitus voi ottaa kannatusjäseniksi myös muita yhdistyksen toimialalla toimivia yhteisöjä.

Kannatusjäsenenä pörssiyhtiö täyttää arvopaperimarkkinalain 11 luvun 28 §:ssä asetetun vaatimuksen, jonka mukaan pörssiyhtiön on suoraan tai välillisesti kuuluttava riippumattomaan, elinkeinoelämää laajasti edustavaan Suomessa perustettuun toimielimeen, joka on antanut suosituksia kohdeyhtiön johdon toiminnasta julkisessa ostotarjouksessa. Arvopaperimarkkinayhdistys on arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettu itsesääntelytoimielin.

Arvopaperimarkkinalain pörssiyhtiöille asettaman vaatimuksen voi täyttää yksinkertaisesti liittymällä Arvopaperimarkkinayhdistyksen kannatusjäseneksi ja maksamalla vuosittain yhdistyksen kannatusjäsenmaksun. Kannatusjäsenmaksusuoritusten perusteella yhdistys ilmoittaa kaikki kannatusjäsenensä Finanssivalvonnalle. Kannatusjäsenten ei siten tarvitse tehdä Finanssivalvonnalle erillistä ilmoitusta kannatusjäsenyydestä tai sen katkeamisesta.

Lisätietoja

Ville Kajala

Ville Kajala

Johtava asiantuntija, Keskuskauppakamari

+358 50 376 1460

Arvopaperimarkkinayhdistyksen kannatusjäsenet

Luettelo kannatusjäsenistä (päivitetty 2.10.2023)

pdf 183 kt