Hallinnointikoodi

todo

Hallinnointikoodi 2020

Arvopaperimarkkinayhdistys ylläpitää pörssiyhtiöille laadittua Hallinnointikoodia. Hallinnointikoodi muodostuu pörssiyhtiöille suunnatuista hallinnointia ja raportointia koskevista suosituksista. Suositukset täydentävät pörssiyhtiöitä koskevaa lainsäädäntöä.

Hallinnointikoodi 2020 suomeksi

pdf 496 kt

Corporate Governance Code 2020 in English

pdf 515 kt

Finsk kod för bolagsstyrning 2020 på svenska

pdf 525 kt

Hallinnointikoodin soveltamisohjeet, kannanotot ja markkinatapalautakunnan ratkaisusuositukset sekä vanhemmat hallinnointikoodit löydät tämän sivun alaosasta.

Tietoa hallinnointikoodista

Hallinnointikoodi on pörssiyhtiöille laadittu kokoelma hyvää hallinnointia koskevista suosituksista. Hallinnointikoodin suositukset täydentävät lainsäädännöstä tulevia velvoitteita. Hallinnointikoodin tavoitteena on ylläpitää ja edistää suomalaisissa pörssiyhtiöissä noudatettujen hallinnointikäytäntöjen korkeaa laatua ja kansainvälistä vertailukelpoisuutta. Hyvä hallinnointitapa tukee suomalaisten pörssiyhtiöiden arvonmuodostusta ja kiinnostavuutta sijoituskohteena.

Hallinnointikoodin tarkoitus on yhtenäistää pörssiyhtiöiden toimintatapoja sekä edistää hallinnointiin ja palkitsemiseen liittyvää avoimuutta. Osakkeenomistajien ja sijoittajien näkökulmasta hallinnointikoodi lisää hallinnoinnin läpinäkyvyyttä sekä osakkeenomistajien ja sijoittajien mahdollisuuksia arvioida yksittäisten yhtiöiden noudattamia käytäntöjä. Hallinnointikoodin avulla sijoittaja voi myös muodostaa yleiskuvan siitä, millaisia ovat suomalaisten pörssiyhtiöiden hallinnointia koskevat hyväksyttävät käytännöt.

Suomen ensimmäisen pörssiyhtiöiden hallinnointia koskevan suosituksen antoivat vuonna 1997 Keskuskauppakamari ja Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto (nykyinen Elinkeinoelämän keskusliitto). Samat tahot yhdessä Hex Oyj:n kanssa (nykyinen Nasdaq Helsinki Oy) antoivat vuonna 2003 suosituksen listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä (Corporate Governance). Hallinnointikoodin ylläpitovastuu siirtyi Arvopaperimarkkinayhdistykselle sen perustamisen yhteydessä vuonna 2006. Hallinnointikoodia on sen jälkeen uudistettu vuosina 2008, 2010, 2015 ja 2019. Nyt voimassa oleva Hallinnointikoodi tuli voimaan 1.1.2020.

Arvopaperimarkkinayhdistyksen markkinatapalautakunta tulkitsee voimassa olevaa Hallinnointikoodia ja antaa sitä koskevia ratkaisusuosituksia sekä kannanottoja joko omasta aloitteestaan tai hakemuksesta. Hallinnointikoodi on otettu osaksi Nasdaq Helsinki Oy:n sääntelyä. Markkinatapalautakunnan tulee Hallinnointikoodia tulkittaessa kuulla tarpeen mukaan Nasdaq Helsinki Oy:tä, sen suorittaman valvontatyön mahdollistamiseksi.


Ratkaisusuosituksen pyytäminen

Markkinatapalautakunta tulkitsee voimassa olevaa Hallinnointikoodia ja antaa tulkintaa koskevia ratkaisusuosituksia joko omasta aloitteestaan tai hakemuksen perusteella. Kannatusjäseneksi liittyneet pörssiyhtiöt tai niiden asiamiehet voivat pyytää markkinatapalautakunnalta ratkaisusuositusta ilman maksua. Ratkaisusuositusta tulee pyytää kirjallisesti. Lisätietoa ratkaisusuosituksen pyytämisestä voi tiedustella lautakunnan sihteereiltä.

Markkinatapalautakunnan sihteeristö

Ville Kajala

Ville Kajala

Johtava asiantuntija, Keskuskauppakamari

+358 50 376 1460

Tapani Manninen

Tapani Manninen

Associate General Counsel, Nasdaq Helsinki Oy

+358 9 6166 7210


Soveltamisohjeet

Soveltamisohjeet ja kannanotot

Hallinnointikoodia täydentävä kannanotto hallituksen jäsenten valintamenettelystä

pdf 96 kt

Kysymyksiä ja vastauksia Hallinnointikoodin 2020 soveltamisesta (päivitetty 16.11.2020)

pdf 157 kt

Ratkaisusuositukset

Markkinatapalautakunnan ratkaisusuositukset

4.6.2024 – Markkinatapalautakunnan ratkaisusuositus 1/2024: Hyvä arvopaperimarkkinatapa suunnatussa osakeannissa

pdf 390 kt

11.6.2019 – Tulkintakannanotto koskien Hallinnointikoodin (2015) suosituksen 10 tulkintaa – hallituksen jäsenten riippumattomuus

pdf 80 kt

18.2.2015 – Tulkintakannanotto koskien Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (2010) suositusten 45, 46 ja 47 tulkintaa – toimitusjohtajan palkitseminen ja palkitsemisesta annettavat tiedot

pdf 65 kt

23.1.2015 – Tulkintakannanotto koskien Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (2010) suosituksen 15 tulkintaa – hallituksen jäsenen riippumattomuuden arviointi tilanteessa, jossa hallituksen jäsen on toiminut väliaikaisena pääjohtajana

pdf 66 kt

12.11.2014 – Lausunto koskien osakeosingon jakamiseen liittyvän varainsiirtoveron maksamista ja hyvää arvopaperimarkkinatapaa

pdf 119 kt

Vanhemmat hallinnointikoodit

Hallinnointikoodi 2015

Hallinnointikoodi 2015 suomeksi

pdf 398 kt

Corporate Governance Code 2015 in English

pdf 362 kt

Finsk kod för bolagsstyrning 2015 på svenska

pdf 422 kt

Hallinnointikoodit 1997–2010 suomeksi

Hallinnointikoodi 2010

pdf 1 Mt

Hallinnointikoodi 2008

pdf 604 kt

Hallinnointikoodi 2003

pdf 271 kt

Hallinnointikoodi 1997

pdf 2 Mt

Painettuja ostotarjouskoodeja voit tilata täältä.