Arvopaperimarkkinayhdistys selvittää tarvetta suunnattuihin osakeanteihin liittyvälle itsesääntelylle

Arvopaperimarkkinayhdistys on selvittää tarvetta suunnattuihin osakeanteihin liittyvälle itsesääntelylle. Itsesääntelyssä annettaisiin suosituksia erityisesti siitä, mitä tietoja suunnatuista osakeanneista tulisi julkistaa. Ruotsissa vastaavaa itsesääntelyä on ollut jo pitkään.

Ennen mahdollisen suosituksen antamista Arvopaperimarkkinayhdistyksen on tarkoitus julkaista suositusluonnos ja pyytää siitä lausuntoja eri sidosryhmiltä. Suositusluonnos julkaistaan aikaisintaan joulukuussa.