Yhtiökokousten pöytäkirjamalli päivitetty

Listayhtiöiden neuvottelukunta on päivittänyt yhtiökokouksiin liittyvän pöytäkirjamallin heinäkuussa 2022 voimaan tulleen osakeyhtiölain muutoksen (L 660/2022) johdosta. Päivitetty pöytäkirjamalli on saatavilla materiaalipankista.