Maksut

Hakija on velvollinen suorittamaan ostotarjouslautakunnan määräämät maksut ja asian käsittelystä aiheutuvat kustannukset laskun mukaan, ellei ole kysymys maksutta käsiteltävästä asiasta. Maksujen perusteet päättää Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallitus.

Käsittelymaksu

Käsittelymaksu on suoritettava ostotarjouslautakunnalle, kun asia otetaan käsiteltäväksi. Käsittelymaksun suuruus on 1 000 euroa. Käsittelymaksulla katetaan asian käsittelyn aloittamisesta aiheutuvat kustannukset. Käsittelymaksua ei palauteta, vaikka hakija ei tekisi hakemusta tai myöhemmin peruuttaisi tekemänsä hakemuksen. Käsittelymaksua ei peritä maksutta käsiteltävissä asioissa.

Käsittelymaksuun sisältyy enintään tunnin ennakkokeskustelu mahdollisen kirjallisen hakemuksen sisällöstä lautakunnan sihteerin, puheenjohtajan tai jäsenen kanssa.

Lausuntomaksu

Hakijalta peritään ratkaisusuosituksesta lausuntomaksu, jonka suuruuden määrää ostotarjouslautakunta. Lausuntomaksu laskutetaan asian käsittelyn päätyttyä. Lausuntomaksun suuruus määräytyy kohdeyhtiön koon ja asian laajuuden perusteella seuraavasti:

KohdeyhtiöSuppeaTavanomainenLaaja
Pieni2 000 €5 000 €15 000 €
Keskisuuri3 000 €7 500 €20 000 €
Suuri4 000 € 10 000 €25 000 €

Lausuntomaksusta voidaan poiketa lautakunnan päätöksellä. Poikkeamiseen on oltava erityinen ja perusteltu syy.

Asian suullinen esittely

Hakijan on mahdollista pyytää ostotarjouslautakunnalta mahdollisuutta esitellä asiaansa suullisesti lautakunnalle. Mahdollinen suullinen esittely otetaan huomioon lausuntomaksun suuruutta määrättäessä.

Maksuttomat suoritteet

Seuraavat suoritteet ovat maksuttomia:

  • Sihteeristön vastaukset ostotarjouslautakunnan toimintaa koskeviin tiedusteluihin.
  • Sihteeristön antama hakemuksen tekemistä koskeva yleinen neuvonta, johon ei liity luottamuksellisen tiedon tai sisäpiirintiedon käsittelyä taikka muita suoritteita.
  • Valmisteilla olevaa lainsäädäntöä tai muuta sääntelyä koskevien lausuntopyyntöjen käsittely.
  • Muut asiat, jotka ostotarjouslautakunta päättää käsitellä maksutta.

Kustannukset

Yllä mainitut maksut kattavat asian käsittelystä ostotarjouslautakunnalle tavanomaisesti aiheutuvat kustannukset. Hakijan on suoritettava asian käsittelystä aiheutuvat tavanomaisen ylittävät kustannukset laskun mukaan. Tällaisia kustannuksia voi syntyä esimerkiksi rekisteriotteista, asiakirjatilauksista, käännöksistä taikka täydennys-, täsmennys- tai maksukehotuksista. Asian käsittelystä aiheutuneet kustannukset laskutetaan asian käsittelyn päätyttyä.

Laskutus ja maksujen suorittaminen

Käsittelymaksu on suoritettava ostotarjouslautakunnalle, kun asia otetaan käsiteltäväksi. Lausuntomaksu ja asian käsittelystä aiheutuneet kustannukset laskutetaan yleensä asian käsittelyn päätyttyä tai mahdollisimman pian tämän jälkeen.

Hakija voi pyytää käsittelymaksun suorittamista varten laskun lautakunnan sihteeristöltä. Tällöin maksu suoritetaan toimitetun laskun mukaan. Hakija voi myös suorittaa käsittelymaksun etukäteen ilman laskua esimerkiksi asian käsittelyn nopeuttamiseksi.

Tiedot käsittelymaksun suorittamista varten:

Maksun saaja: Arvopaperimarkkinayhdistys ry
Tilinumero: FI08 1745 3000 0297 87 (NDEAFIHH)
Tilisiirron viesti: Ostotarjouslautakunnan käsittelymaksu

Käsittelymaksu on suoritettava yhtenä eränä mainitulle tilille. Viestikenttään ei tule kirjoittaa tapausta tai sen osapuolia koskevia tietoja. Maksuun ei kirjoiteta myöskään viitenumeroa.

Lisätietoja

Ville Kajala

Ville Kajala

Johtava asiantuntija, Keskuskauppakamari

+358 50 376 1460