Uusi hallinnointikoodi on julkaistu

Arvopaperimarkkinayhdistys on hyväksynyt uuden hallinnointikoodin, joka tulee voimaan 1.1.2020. Uuden hallinnointikoodin mukainen palkitsemisraportti on julkistettava ensimmäisen kerran tilikaudelta, joka alkaa 1.1.2020 tai sen jälkeen. Tätä edeltäviltä tilikausilta annettavissa palkitsemisraporteissa voidaan noudattaa vanhaa, vuonna 2016 voimaan tulleen hallinnointikoodin mukaista ohjeistusta palkka- ja palkkioselvityksestä. Hallinnointikoodin keskeiset muutokset on kuvattu koodin esipuheessa.

Koodin julkistustilaisuus pidetään 15.11.2019.

Uuden hallinnointikoodin taustalla on kesällä 2019 kansallisesti voimaan saatettu osakkeenomistajien oikeudet -direktiivi. Koodimuutokset valmisteli työryhmä, jonka puheenjohtajana oli asianajaja, hallituksen puheenjohtaja Pauliina Tenhunen (Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy). Työryhmän jäseninä toimivat:

Miika Arola, Lakiasiainjohtaja (Metsä Group)
Eeva Ahdekivi, Sijoitusammattilainen
Jorma Eloranta, Vuorineuvos, hallituksen puheenjohtaja (Stora Enso Oyj)
Saara-Maria Helminen, Group Legal Counsel, Governance & Securities Markets Compliance (UPM-Kymmene Oyj)
Hannele Jakosuo-Jansson, Henkilöstö-, turvallisuus- ja hankintajohtaja (Neste Oyj)
Leena Linnainmaa, Pääsihteeri (Directors’ Institute Finland)
Mikko Mursula, Varatoimitusjohtaja, sijoitukset (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen)
Jaakko Raulo, Corporate Secretary (Nasdaq Nordic Oy)
Anne Teitto, Senior Legal Counsel (Sampo Oyj)

Työryhmän sihteeristöön kuuluivat Tapani Manninen (Associate General Counsel, Nasdaq Helsinki), Antti Turunen (lakimies, Keskuskauppakamari) ja Hannu Ylänen (lakimies, Elinkeinoelämän Keskusliitto). Valmistelutyönsä tueksi työryhmä kuuli laajasti viranomaisia, asiantuntijoita ja markkinaosapuolia. Kesällä 2019 järjestettiin laaja lausuntokierros ja lausuntoja vastaanotettiin 10 kappaletta.

Koodi on saatavilla tällä hetkellä suomeksi ja englanniksi. Koodin ruotsinkielinen versio julkaistaan myöhemmin.