Yhtiökokousten malliasiakirjoja päivitetty

Listayhtiöiden neuvottelukunta on osakkeenomistajien oikeudet -direktiivin implementoinnin ja uuden hallinnointikoodin johdosta päivittänyt yhtiökokouksiin liittyviä malliasiakirjojaan. Päivitetty yhtiökokouskutsun malli ja päivitetty ohje eräistä listayhtiöiden yhtiökokouksiin liittyvistä menettelytavoista ovat saatavilla materiaalipankista. Päivitetty yhtiökokouspöytäkirjamalli julkaistaan myöhemmin.