Markkinatapalautakunnan ratkaisusuositus 1/2024

Arvopaperimarkkinayhdistyksen markkinatapalautakunta on 3.4.2024 antanut ratkaisusuosituksen hyvästä arvopaperimarkkinatavasta suunnatussa osakeannissa. Ratkaisusuositus on julkaistu 4.6.2024.

Markkinatapalautakunnan ratkaisusuositus 1/2024