Lausuntopyyntö suunnattuihin osakeanteihin liittyvästä suositusluonnoksesta

Arvopaperimarkkinayhdistys ry on julkaissut lausuntopyynnön suunnattuihin osakeanteihin liittyvästä suositusluonnoksesta. Ehdotettu suositus täydentää hallinnointikoodin hyvään hallinnointiin liittyviä suosituksia. Suosituksen tavoitteena on edistää hyvää arvopaperimarkkinatapaa suunnattuja osakeanteja koskevien tietojen julkistamisessa.

Arvopaperimarkkinayhdistys ilmoitti 7.11.2023 selvittävänsä tarvetta suunnattuja osakeanteja koskevalle itsesääntelylle. Arvopaperimarkkinayhdistyksen näkemyksen mukaan suunnattuja osakeanteja koskevat osakeyhtiölain säännökset toimivat sinänsä lainsäätäjän tavoitteiden mukaisesti. Sen sijaan suunnattuja osakeanteja koskevien tietojen julkistamiseen liittyvää markkinakäytäntöä on tarvetta kehittää ja yhdenmukaistaa. Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallitus antoi siksi markkinatapalautakunnalle toimeksiannon valmistella suunnattuja osakeanteja koskevaa itsesääntelyä. Työssä on otettu huomioon myös Ruotsissa voimassa oleva vastaava itsesääntely.

Ehdotettu suositus käsittelee suunnattuihin osakeanteihin liittyvien tietojen julkistamista. Suosituksella pyritään yhdenmukaistamaan ja osin laajentamaan julkistettavia tietoja erityisesti merkintäetuoikeudesta poikkeamisen perusteluista, suunnatun osakeannin hinnoittelusta ja hinnoittelun markkinaehtoisuudesta sekä siitä, kenelle osakeanti on suunnattu ja ketkä ovat merkinneet osakkeita. Suosituksen perusteluissa kuvataan myös osakeyhtiölain säännösten sisältöä ja soveltamiskäytäntöä.

Arvopaperimarkkinayhdistys pyytää sidosryhmiä esittämään lausuntonsa ehdotukseen viimeistään 3.5.2024. Lausunnot ja mahdolliset muutosehdotukset suositusluonnokseen pyydetään toimittamaan sähköpostitse: info@cgfinland.fi.

Arvopaperimarkkinayhdistys järjestää aiheesta myös erillisen kuulemistilaisuuden keskiviikkona 17.4.2024 kello 10-11. Lisätietoja ja ilmoittautuminen kuulemistilaisuuteen.

Lausuntopyyntö

Lausuntopyyntö suunnattuihin osakeanteihin liittyvästä suositusluonnoksesta

pdf 179 kt

Suositusluonnos

pdf 484 kt