Förvaltning

Styrelsen

Värdepappersmarknadsföreningens styrelseordförande är Risto Murto.

De övriga medlemmarna är:

  • Henrik Husman (vice ordförande)
  • Timo Kokkila
  • Laura Raitio
  • Micaela Thorström

Styrelsens sekreterare är ledande sakkunnig Ville Kajala.

Sekretariat

Värdepappersmarknadsföreningens styrelse har utsett ett permanent sekretariat för föreningens praktiska verksamhet. Det följer aktivt utvecklingen för och debatten om ärenden som gäller föreningens uppgifter, bereder vid behov ärenden för föreningens styrelse eller nämnder samt fungerar som en länk mellan företag och andra aktörer med anknytning till föreningens verksamhet.

Föreningens sekretariat består av följande personer:

  • ledande sakkunnig  Ville Kajala, Centralhandelskammaren
  • Associate General Counsel Tapani Manninen, Nasdaq Helsinki Oy
  • Assistant General Counsel Jaakko Raulo, Nasdaq Helsinki Oy
  • vice verkställande direktör Johanna Sipola, Centralhandelskammaren
  • direktör Tommi Toivola, Finlands Näringsliv
  • sakkunnig Hannu Ylänen, Finlands Näringsliv

Kontaktuppgifter till sekretariatet finns på kontaktsidan.

Mer information

Ville Kajala

Ville Kajala

Johtava asiantuntija, Keskuskauppakamari

+358 50 376 1460

Mer information

Föreningens stadgar

pdf 108 KB

Styrelsens arbetsordning

pdf 130 KB

Arbetsordning för Nämnden för marknadssed

pdf 124 KB

Arbetsordning för Nämnden för uppköpserbjudanden

pdf 129 KB

Självregleringsprinciper

pdf 39 KB

Lista över stödmedlemmar

pdf 117 KB