Medlemmar

Värdepappersmarknadsföreningen grundades av Finlands Näringsliv rfCentralhandelskammaren och Nasdaq Helsinki Oy.

Börsnoterade bolag kan bli stödmedlemmar i föreningen. Föreningens styrelse kan också godkänna andra sammanslutningar verksamma inom föreningens bransch som stödmedlemmar.

Som stödmedlem uppfyller ett börsbolag kravet i 11 kap. 28 § värdepappersmarknadslagen, enligt vilket ett börsbolag direkt eller indirekt ska höra till ett oberoende organ som representerar stora delar av näringslivet och har inrättats i Finland och som rekommenderar hur ett målbolags ledning ska agera vid offentliga uppköpserbjudanden. Värdepappersmarknadsföreningen är ett i värdepappersmarknadslagen avsett självregleringsorgan.

Kravet som ställs på börsbolag i värdepappersmarknadslagen kan uppfyllas helt enkelt genom att bli stödmedlem i Värdepappersmarknadsföreningen och årligen betala föreningens stödmedlemsavgift. Baserat på stödmedlemsavgifterna meddelar föreningen alla sina stödmedlemmar till Finansinspektionen. Stödmedlemmarna behöver alltså inte göra en separat anmälan om stödmedlemskap eller om att stödmedlemskapet avbryts till Finansinspektionen.

Mer information

Ville Kajala

Ville Kajala

Johtava asiantuntija, Keskuskauppakamari

+358 50 376 1460

Värdepappersmarknadsföreningens stödmedlemmar

Lista över stödmedlemmar (uppdaterad 15.9.2020)

pdf 117 KB