Arvopaperimarkkinayhdistyksen kuulemistilaisuus 7.6.2019

Arvopaperimarkkinayhdistyksen kuulemistilaisuus 7.6.2019

AMY järjesti perjantaina 7.6. klo 8.30 kuulemistilaisuuden koskien hallinnointikoodiin ehdotettavia muutoksia. Muutokset ehdotetaan tulevan voimaan 1.1.2020. Tutustu muutoksia koskeviin esityksiin.

Osakkeenomistajien oikeudet –direktiivin muutokset tulevat Suomessa voimaan 10.6.2019. Voimaantulevilla lakimuutoksilla on vaikutuksia pörssiyhtiöiden hallinnointiin koskien erityisesti palkitsemista ja lähipiiritoimia. Vastaavasti myös voimassaolevaa hallinnointikoodia on tarpeen kehittää näiltä osin.

Arvopaperimarkkinayhdistys järjesti kuulemistilaisuuden, jossa esiteltiin hallinnointikoodiin ehdotetut muutokset sekä niiden taustat ja tavoitteet. Ehdotuksia esittelemässä oli muutoksia valmistelleen työryhmän puheenjohtaja, AA Pauliina Tenhunen (Castrén & Snellman). Tilaisuuden esitysmateriaaliin voi tutustua alla olevasta linkistä.

Kuulemistilaisuudella haluttiin täydentää 5.8.2019 asti jatkuvaa lausuntoaikaa, jonka aikana osapuolilla on mahdollisuus antaa näkemyksensä ehdotetuista muutoksista kirjallisesti osoitteeseen info@cgfinland.fi.

Lisätietoja:

Lakimies Antti Turunen, Keskuskauppakamari, puhelin: (09) 4242 6265, sähköposti: antti.turunen@chamber.fi

Kuulemistilaisuus 7.6.2019 – Hallinnointikoodiin ehdotetut muutokset

Tiivistelmä hallinnointikoodiin ehdotetuista muutoksista

Ehdotus hallinnointikoodin suosituksiksi 15.5.2019

Ehdotus hallinnointikoodin suosituksiksi (vertailuversio) 15.5.2019

Ehdotus hallinnointikoodin raportointijaksoksi 15.5.2019