Hallinnointikoodiin muutoksia – ehdotukset julkaistu lausuntokierrokselle

Hallinnointikoodiin muutoksia – ehdotukset julkaistu lausuntokierrokselle

Arvopaperimarkkinayhdistys on julkaissut ehdotuksensa päivitetyksi hallinnointikoodiksi pörssiyhtiöille. Uusi hallinnointikoodi korvaa nykyisen vuonna 2015 annetun Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin.

Koodiin ehdotetut muutokset perustuvat pääosin osakkeenomistajien oikeudet –muutosdirektiivistä aiheutuviin uusiin osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinalain velvoitteisiin, mutta koodiin ehdotetaan myös eräitä muita muutoksia.

Ehdotuksen keskeisimmät muutokset koskevat palkitsemisen raportointia sekä tarkastusvaliokuntaa ja lähipiiritoimia koskevia suosituksia. Seuraavat dokumentit on asetettu saataville yhdistyksen internetsivuille:

  • Tiivistelmä keskeisistä muutoksista
  • Ehdotus hallinnointikoodin suosituksiksi sekä vertailuversio nykyiseen hallinnointikoodiin
  • Ehdotus hallinnointikoodin uudeksi raportointijaksoksi

Arvopaperimarkkinayhdistys pyytää yhtiöitä ja muita tahoja esittämään palautteensa julkaistuun ehdotukseen viimeistään 5.8.2019 mennessä. Vapaamuotoisen palautteen voi antaa sähköpostitse: info@cgfinland.fi.

Arvopaperimarkkinayhdistys järjestää aiheesta myös erillisen kuulemistilaisuuden 7.6.2019. Lisätietoja ja ilmoittautuminen löytyy osoitteesta: https://www.lyyti.in/seminaari2019 sekä oheisesta kutsusta.

Tiivistelmä hallinnointikoodiin ehdotetuista muutoksista

Ehdotus hallinnointikoodin suosituksiksi 15.5.2019

Ehdotus hallinnointikoodin suosituksiksi (vertailuversio) 15.5.2019

Ehdotus hallinnointikoodin raportointijaksoksi 15.5.2019