Hallinnointikoodiin muutoksia – valmistelutyöryhmä asetettu

Hallinnointikoodiin muutoksia – valmistelutyöryhmä asetettu

Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallitus on asettanut työryhmän valmistelemaan muutoksia voimassaolevaan hallinnointikoodiin. Muutokset ovat seurausta osakkeenomistajien oikeudet -direktiivistä, jossa säädetään mm.

  • hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisen käsittelystä yhtiökokouksessa ja täsmentää palkitsemista koskevaa raportointia, ja
  • lähipiiriliiketoimien raportoinnista ja mahdollisesta käsittelystä yhtiökokouksissa.

Koodityöryhmän toimeksiantona on valmistella ehdotus hallinnointikoodiksi, joka noudattaa kyseisiä direktiivin vaatimuksia.

Työryhmä tulee työssään seuraamaan direktiivin kansallista täytäntöönpanoa, joka on toistaiseksi kesken. Kansallisia lainmuutoksia koskeva hallituksen esitys tullaan antamaan eduskunnalle käsiteltäväksi marraskuussa (viikko 48). Lainmuutosten on määrä tulla voimaan kesäkuussa 2019. Palkitsemista koskevat muutokset tulisivat kuitenkin sovellettavaksi ensimmäistä kertaa vuoden 2020 yhtiökokouksissa sekä vuonna 2020 alkavaa tilikautta koskevassa raportoinnissa.

Koodityöryhmän työsuunnitelman mukaisena tavoitteena on julkaista ehdotus uudeksi hallinnointikoodiksi lausunnoille toukokuun alussa 2019. Lausuntojen perusteella viimeistelty lopullinen hallinnointikoodi tulisi siten julkaistuksi vuoden 2019 jälkipuoliskolla ja sovellettavaksi 1.1.2020 alkaen.

Työryhmän kokoonpano:

puheenjohtaja Pauliina Tenhunen, Asianajotoimisto Castrén & Snellman
jäsenet Anne Teitto, Sampo Oyj
Eeva Ahdekivi, Hartwall Capital
Hannele Jakosuo-Jansson, Neste Oyj
Jaakko Raulo, Nasdaq Helsinki
Jorma Eloranta, vuorineuvos
Leena Linnainmaa, Keskuskauppakamari
Miika Arola, Metsä Group
Mikko Mursula, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Saara-Maria Helminen, UPM-Kymmene Oyj
sihteeristö Antti Turunen, Keskuskauppakamari
Hannu Ylänen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK
Tapani Manninen, Nasdaq Helsinki

 

Lisätietoja:
Antti Turunen
lakimies
Keskuskauppakamari
Puh. 09 4242 6265
antti.turunen(a)chamber.fi