Hallinnointikoodiin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia päivitetty

Markkinatapalautakunta on hyväksynyt päivityksiä kysymyksiin ja vastauksiin hallinnointikoodin soveltamisesta. Uudet kysymykset ja vastaukset liittyvät erityisesti palkitsemisraporttia koskeviin hallinnointikoodin vaatimuksiin. Palkitsemisraportti on julkistettava ensimmäisen kerran tilikaudelta, joka alkaa 1.1.2020 tai sen jälkeen, eli käytännössä ennen vuoden 2021 varsinaista yhtiökokousta.