Ostotarjouskoodin uudistaminen alkaa

Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallitus on päättänyt käynnistää ostotarjouskoodin uudistamisen. Uusitun ostotarjouskoodin on tarkoitus tulla voimaan kevään 2022 aikana. Koodin muutosehdotuksista järjestetään lausuntokierros loppuvuodesta 2021.

Nykyinen ostotarjouskoodi tuli voimaan 1.1.2014. Koodin uudistustyössä on tarkoitus ottaa huomioon sen jälkeiset lainsäädännön muutokset (erityisesti markkinoiden väärinkäyttöasetus ja osakkeenomistajien oikeudet -direktiivi) sekä arvioida muita koodin muutostarpeita koodin soveltamiskäytännöstä saatujen kokemusten valossa.

Koodin uudistustyössä arvioidaan lisäksi tarvetta kehittää itsesääntelyä keskenään kilpailevien yritysjärjestelyjen osalta sekä laajentaa ostotarjouskoodin soveltamisalaa First North Finlandilla tehtäviin julkisiin ostotarjouksiin. Lisäksi arvioidaan keinoja edistää ostotarjouskoodin soveltamiskäytännön läpinäkyvyyttä sekä ostotarjouslautakunnan lausuntokäytännön muodostumista.


Työryhmä ostotarjouskoodin uudistamiseen

AMYn hallitus on nimennyt työryhmän valmistelemaan ostotarjouskoodin uudistamista. Työryhmän kokoonpano on seuraava:

Puheenjohtaja:

Asianajaja, senior partner Jan Ollila (Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto)

Jäsenet:

Head of Corporate Finance Pekka Hiltunen (Danske Bank / Corporate Finance)
Hallitusammattilainen Mammu Kaario
Toimitusjohtaja Annika Paasikivi (Oras Invest)
Väliaikainen toimitusjohtaja, lakiasiainjohtaja Outi Raekivi (Technopolis)
Varatoimitusjohtaja, sijoitukset Reima Rytsölä (Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma)
Lakiasiainjohtaja Juha Surve (eQ)
Hallitusammattilainen Arja Talma
Managing Director Alexandra Therman-Londen (Nordea Bank / Corporate Finance)
Head of Surveillance Susanna Tolppanen (Nasdaq Helsinki)

Sihteerit:

Managing Associate Anniina Järvinen (Hannes Snellman Asianajotoimisto)
Johtava asiantuntija Ville Kajala (Keskuskauppakamari)
Counsel Mia Mokkila (Roschier Asianajotoimisto)