Ostotarjouslautakunnan ratkaisusuositus 1/2022

Arvopaperimarkkinayhdistyksen ostotarjouslautakunta on 15.11.2022 antanut ratkaisusuosituksen julkisen ostotarjouksen hinnoittelua koskevien arvopaperimarkkinalain 11 luvun 24 ja 25 §:ien tulkinnasta.

Linkki: Ostotarjouslautakunnan ratkaisusuositus 1/2022