Listayhtiöiden neuvottelukunnan kannanotto yhtiökokousten järjestämisestä

Suomen hallitus on eilen suositellut koronaviruspandemian johdosta, että kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet perutaan toukokuun loppuun saakka ja myös muiden kokoontumisten järjestäjät harkitsevat riskiarvioiden pohjalta vastaavien tilaisuuksien järjestämistä. Hallituksen suosituksen johdosta aluehallintovirastot ovat tänään kieltäneet kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet.

Listayhtiöiden neuvottelukunta on tilanteen johdosta antanut kannanoton koskien koronaviruspandemiaa ja yhtiökokousten järjestämistä.