Listayhtiöiden neuvottelukunnan päivitetty kannanotto koskien yhtiökokousten järjestämistä

Listayhtiöiden neuvottelukunta julkaisi 13.3.2020 kannanoton yhtiökokousten järjestämiseen. Kannanoton jälkeen yleinen uhka-arvio on muuttunut vakavammaksi ja Suomen hallitus on päättänyt valmiuslain käyttöönotosta sekä useista lisätoimenpiteistä koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Muuttuneen tilanteen vuoksi listayhtiöiden neuvottelukunta on päättänyt päivittää kannanottoaan.

Lue päivitetty kannanotto tästä