LYNK:n yhtiökokouspöytäkirjamalli väliaikaisen lain mukaiseen yhtiökokoukseen

Listayhtiöiden neuvottelukunta (LYNK) on laatinut mallin koskien 1.5.2020–30.9.2020 voimassa olevan väliaikaisen lain (290/2020) mukaisten varsinaisten yhtiökokousten pöytäkirjaa. Pöytäkirjamalli on tarkoitettu käytettäväksi vain niitä yhtiökokouksia varten, joissa sovelletaan väliaikaisen lain säännöksiä. Väliaikaisen lain mukainen yhtiökokouspöytäkirjamalli on pyritty säilyttämään pääosin 12.3.2020 päivätyn pöytäkirjamallin kaltaisena ottaen kuitenkin huomioon väliaikaisen lain säännökset, LYNK:n 24.4.2020 päivätty malli väliaikaisen lain mukaiseksi yhtiökokouskutsuksi sekä se seikka, että väliaikaisen lain ja sen esitöiden mukaan on mahdollista järjestää päätöksenteko niin, että varsinaisena yhtiökokouspäivänä paikalla fyysisesti tai reaaliaikaisen yhteyden välityksellä ei ole lainkaan osakkeenomistajia tai näiden edustajia.

Väliaikaisen lain 2 §:n 2 ja 3 momentin säännökset mahdollistavat erilaisia tapoja järjestää yhtiökokoukseen osallistuminen. Selvyyden vuoksi asiakirjassa on esitetty erikseen pöytäkirjamalli yhtiökokouksesta, jossa osakkeenomistajat ja asiamiehet ovat äänestäneet ennakkoon (väliaikaisen lain 2 §:n 3 momentti) ja yhtiökokouksesta, johon asiamiehet ovat voineet osallistua fyysisesti (väliaikaisen lain 2 §:n 2 momentti).

Yhtiökokouspöytäkirjamalli 2020 väliaikaisen lain mukaiseen yhtiökokoukseen