LYNK:n yhtiökokouskutsumalli väliaikaisen lain mukaiseen yhtiökokoukseen

Eduskunta on tänään hyväksynyt väliaikaisen lain liittyen yhtiökokousten pitämiseen koronaviruspandemian aikana (HE 45/2020 vp). Lain sisältö on talousvaliokunnan mietinnön TaVM 8/2020 vp mukainen. Lain voimaantulopäivä ei ole vielä vahvistunut. Laki on voimassa 30.9.2020 asti. Väliaikaista lakia sovelletaan yhtiökokoukseen, johon kutsu on toimitettu väliaikaisen lain mukaisena ja joka pidetään väliaikaisen lain voimassaoloaikana.

Listayhtiöiden neuvottelukunta (LYNK) on laatinut mallin väliaikaisen lain mukaiseksi yhtiökokouskutsuksi. Yhtiökokouskutsumalli on tarkoitettu käytettäväksi vain niitä yhtiökokouksia varten, joissa sovelletaan väliaikaisen lain säännöksiä. Yhtiöt voivat edelleen soveltaa myös LYNK:n laatimaa 26.11.2019 päivättyä yhtiökokouskutsumallia. Väliaikaisen lain mukainen yhtiökokouskutsumalli ja ohjeistus on pyritty säilyttämään pääosin 26.11.2019 päivätyn yhtiökokouskutsumallin kaltaisena.

Etäosallistumisen osalta yhtiökokouskutsumallissa käsitellään vain sellaista väliaikaisen lain 2 §:n 3 momentissa tarkoitettua etäosallistumista, jossa yhtiö järjestää ennakkoäänestyksen postin ja/tai internetin välityksellä. Jos etäosallistuminen järjestetään tietoliikenneyhteyden välityksellä niin, että myös reaaliaikainen äänestäminen on mahdollista, yhtiö voi käyttää pohjana 26.11.2019 päivättyä yhtiökokouskutsumallia ja tehdä siihen tarvittavat muokkaukset.

LYNK tulee laatimaan myös väliaikaisen lain mukaisen yhtiökokouksen pöytäkirjamallin.

 

Yhtiökokouskutsumalli 2020 väliaikaisen lain mukaiseen yhtiökokoukseen

Yhtiökokouskutsumalli 2020 väliaikaisen lain mukaiseen yhtiökokoukseen (vertailu 2019 kutsumalliin)