Yhtiökokousten malliasiakirjoja päivitetty

Listayhtiöiden neuvottelukunta on päivittänyt yhtiökokouksiin liittyviä malliasiakirjojaan heinäkuussa voimaan tulleen osakeyhtiölain muutoksen (L 660/2022) johdosta. Päivitetty yhtiökokouskutsun malli ja päivitetty ohje eräistä pörssiyhtiöiden yhtiökokouksiin liittyvistä menettelytavoista ovat saatavilla materiaalipankista. Lisäksi Listayhtiöiden neuvottelukunta on julkaissut yhtiöjärjestyksen mallilausekkeet etä- ja hybridikokouksista. Päivitetty yhtiökokouspöytäkirjamalli julkaistaan myöhemmin.