Delegationen för finska börsbolag

Delegationen för börsbolag (LYNK) är ett fritt samarbetsorgan som inrättats av Finlands Näringsliv och Centralhandelskammaren i syfte att främja växelverkan mellan börsbolag, särskilt i frågor som gäller regleringen av värdepappersmarknaden.

Delegationen har ett nära samarbete med Finlands Näringslivs och Centralhandelskammarens lagutskott och med Värdepappersmarknadsföreningen. Delegationen strävar efter att bidra till att verksamhetsmiljön utvecklas i första hand genom en väl förberedd självreglering. Delegationen kan framföra synpunkter på eventuella självregleringsprojekt till föreningen.

Delegationen har utarbetat anvisningar för bland annat bolagsstämmor och marknadsmissbruksförordningen. Anvisningarna finns i materialbanken.

Sammansättning för delegationen för finska börsbolag

Ordförande för delegationen för finska börsbolag:

 • Ordförande Mikko Korttila, Alma Media Abp
 • Vice ordförande är Sirpa Poitsalo, Konecranes Abp

Övriga medlemmar i delegationen för finska börsbolag:

 • Henrik Hinders, Fortum Abp
 • Tapio Korpeinen, UPM-Kymmene Oyj
 • Lasse Luukkainen, Kesko Abp
 • Jukka Naulapää, Stockmann Abp
 • Ulrika Nirkkonen, Nordea Bank Abp
 • Heta Rönkkö, Kone Abp
 • Eeva Sipilä, Metso Oyj
 • Johanna Sipola, Centralhandelskammaren
 • Jari Suvanto, Stora Enso Oyj
 • Anne Teitto, Sampo Abp
 • Tommi Toivola, Finlands Näringsliv
 • Marjo Westergård, Nokia Abp

Sekreterare:

 • Santeri Suominen, Finlands Näringsliv

Mer information

Santeri Suominen

Santeri Suominen

Asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto

+358 50 463 7822

Ville Kajala

Ville Kajala

Johtava asiantuntija, Keskuskauppakamari

+358 50 376 1460