Nämnden för uppköpserbjudanden

Nämnden för uppköpserbjudanden är en nämnd som tillsatts av Värdepappersmarknadsföreningens styrelse. Den har till uppgift att följa offentliga uppköpserbjudanden och andra företagsarrangemang samt att ge rekommendationer som styr företagsförvärv och -arrangemang.

Nämnden för uppköpserbjudanden kan ombes att ge ett yttrande om tolkningen av Koden för uppköpserbjudanden, förfaranden som överensstämmer med god värdepappersmarknadssed eller bolagsrättsliga frågor i samband med förfarandet med uppköpserbjudanden.

Sammansättning för nämnden för uppköpserbjudanden

Ordförande för nämnden för uppköpserbjudanden:

 • ordförande lagman Juhani Mäkinen, Aval Ab
 • Första vice ordförande direktör Tarja Tyni, Mandatum Life
 • Andra vice ordförande Managing Partner Juha Karttunen, Sisu
  Partners Oy

Övriga medlemmar i nämnden för uppköpserbjudanden:

 • ekonomi- och finansdirektör Pia Aaltonen-Forsell, Outokumpu Oyj
 • direktör Kari Hietanen, Wärtsilä Oyj Abp
 • professionell styrelseledamot Kim Karhu
 • chefsjurist Mikko Korttila, Alma Media Abp
 • verkställande direktör Sari Lounasmeri, Börsstiftelsen
 • biträdande professor Heikki Marjosola, Helsingfors universitet
 • professionell styrelseledamot Hanna Maria Sievinen
 • professor Veikko Vahtera, Tammerfors universitet

Sekreterare:

 • ledande sakkunnig  Ville Kajala, Centralhandelskammaren

Mer information

Ville Kajala

Ville Kajala

Johtava asiantuntija, Keskuskauppakamari

+358 50 376 1460

Bilagor

Arbetsordning för nämnden för uppköpserbjudanden

pdf 129 KB