Gammalt material

Denna sida innehåller tidigare versioner av gällande koder, anvisningar och malldokument samt annat föråldrat material. Aktuellt material finns i materialbanken.

Tidigare Finska koder för bolagsstyrning

Finsk kod för bolagsstyrning 2015

pdf 398 KB

Finsk kod för bolagsstyrning 2010

pdf 1 MB

Finsk kod för bolagsstyrning 2008

pdf 604 KB

Finsk kod för bolagsstyrning 2003

pdf 271 KB

Finsk kod för bolagsstyrning 1997

pdf 2 MB

Tillämpningsanvisningar för tidigare koder för bolagsstyrning

Tidigare koder för uppköpserbjudanden

Kod för uppköpserbjudanden 2014

pdf 406 KB

Rekommendation av Centralhandelskammarens nämnd för företagsförvärv 2006

pdf 578 KB

Tidigare mallar för kallelse till bolagstämma

Tidigare mallar för protokoll för bolagsstämma

Tidigare anvisningar om förfaringssätt vid bolagsstämma

Övriga föråldrade anvisningar och malldokument