Kontaktuppgifter

Sekretariat

Värdepappersmarknadsföreningens styrelse har utsett ett permanent sekretariat för föreningens praktiska verksamhet. Det följer aktivt utvecklingen för och debatten om ärenden som gäller föreningens uppgifter, bereder vid behov ärenden för föreningens styrelse eller nämnder samt fungerar som en länk mellan företag och andra aktörer med anknytning till föreningens verksamhet.

Sekreterare för styrelsen och för nämnden för uppköpserbjudanden är Ville Kajala.

Sekreterare för nämnden för marknadssed är Tapani Manninen och Ville Kajala.

Till sekretariatet hör även Hannu Ylänen, Jaakko Raulo, Johanna Sipola ja Tommi Toivola.

Ville Kajala

Ville Kajala

Ledande sakkunnig, Centralhandelskammaren

+358 50 376 1460

Tapani Manninen

Tapani Manninen

Associate General Counsel, Nasdaq Helsinki Oy

+358 9 6166 7210

Hannu Ylänen

Hannu Ylänen

Sakkunnig, Finlands Näringsliv EK

+358 9 4202 2246

Värdepappersmarknadsföreningen rf
c/o Centralhandelskammaren
PB 1000
00101 Helsingfors

FO-nummer: 2088700-8
info@cgfinland.fi

Faktureringsuppgifter

Vi önskar att ni i fortsättningen skickar era fakturor i första hand som nätfakturor.

Operatör: Apix Messaging Oy (003723327487)
Nätfakturaadress: 003720887008
OVT-kod: 003720887008

Om ni inte kan skicka nätfakturor, ber vi er skicka fakturorna per e-post till skanningstjänsten för inköpsfakturor:

003720887008@procountor.apix.fi
Värdepappersmarknadsföreningen (Apix skanningstjänst)
PB 16112
00021 FAKTURERING

För att skanningstjänsten ska kunna inrikta fakturan bör faktureringsadressen också skrivas ut på själva fakturan, inte bara på kuvertet. Inget annat material än fakturor ska skickas till denna faktureringsadress