Nämnden för marknadssed

Nämnden för marknadssed är en nämnd som inrättats av Värdepappersmarknadsföreningens styrelse. Den följer utvecklingen av corporate governance-reglering och -praxis samt främjar god förvaltningssed inom börsbolag.

Vid behov tolkar nämnden för marknadssed den gällande Finska koden för bolagsstyrning och ger beslutsrekommendationer och ställningstaganden på ansökan eller på eget initiativ.

Sammansättning för nämnden för marknadssed

Ordförande för nämnden för marknadssed:

 • ordförande professor Seppo Villa, Helsingfors universitet
 • vice ordförande, professionell styrelseledamot Eeva Ahdekivi.

Övriga medlemmar i nämnden för marknadssed:

 • General Counsel Tiina Halmesmäki, Capman Abp
 • Direktör för ansvarsfulla placeringar Karoliina Lindroos, Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen
 • Chefsjurist Esa Niinimäki, Nokia Abp
 • Förvaltningsdirektör, chefsjurist Sami Pauni, Huhtamäki Oyj
 • Corporate Secretary Jaakko Raulo, Nasdaq Nordic Oy
 • Vice verkställande direktörJohanna Sipola, Centralhandelskammaren
 • SVP M&A, Legal and Risk Jari Suvanto, Stora Enso Oyj
 • Senior Legal Counsel Anne Teitto, Sampo Abp
 • Sakkunnig Hannu Ylänen, Finlands Näringsliv EK

Sekreterare:

 • Ledande sakkunnig  Ville Kajala, Centralhandelskammaren
 • Associate General Counsel Tapani Manninen, Nasdaq Helsinki Oy

Mer information

Ville Kajala

Ville Kajala

Johtava asiantuntija, Keskuskauppakamari

+358 50 376 1460

Tapani Manninen

Tapani Manninen

Associate General Counsel, Nasdaq Helsinki Oy

+358 9 6166 7210

Bilagor

Arbetsordning för nämnden för marknadssed

pdf 124 KB