Kannanotto hallituksen jäsenten valintamenettelystä

Arvopaperimarkkinayhdistys on antanut hallinnointikoodia täydentävän kannanoton hallituksen jäsenten valintamenettelystä pörssiyhtiön yhtiökokouksessa. Kannanoton mukaan päätöksenteko hallituksen jäsenten valinnasta voidaan hyvän arvopaperimarkkinatavan näkökulmasta järjestää sekä siten, että osakkeenomistajat ottavat kantaa yhtenä kokonaisuutena esitettävään ehdotukseen hallituksen kokoonpanosta, että siten, että osakkeenomistajat ottavat kantaa kuhunkin ehdokkaaseen erikseen.

Hallinnointikoodia täydentävä kannanotto 20.10.2021